Gemeenteraden 2020

Sinds 2020 maken we niet meer van elke gemeenteraad een verslag. We kiezen er eerder voor om aan de hand van artikels een of meerdere punten uit te lichten. U kunt al onze punten terugvinden via: https://heuvelland.cdenv.be/nieuws/nieuws/ of op onze Facebookpagina.

Verslag gemeenteraad 29 juni 2020

Openbaarvervoersplan vervoersregio Westhoek

CD&V Heuvelland keurt het advies voor het openbaarvervoersplan vervoersregio Westhoek goed. Dankzij raadslid Sarah Vandelanotte is er een regeling uitgewerkt met De Lijn voor busverbindingen zodat alle dorpen kunnen genieten van het openbaar vervoer, ook De Klijte

Restauratie Dries Kemmel

De lastenvoorwaarden en gunningswijze voor de restauratie van de Dries in Kemmel wordt unaniem goedgekeurd. Raadslid Evelyne Gaudissabois hoopt dat er een verslag is dat aantoont dat de bomen ziek zijn omdat het de bedoeling is om deze te rooien en nieuwe aan te planten.

Adopteren bomen Sint-Medardusplein Wijtschate.

Aansluitend  op het vervangen van de bomen op de Dries te Kemmel vroeg raadslid Evelyne Gaudissabois of de gemeente een initiatief wil nemen om de bomen van het Sint-Medardusplein te laten adopteren zodat ze een nieuw leven kunnen leiden.

Hondenlosloopweide Westouter

CD&V Heuvelland keurt de aankoop van percelen bouwgrond voor de aanleg van een hondenlosloopweide niet goed. Raadslid Geert Debergh argumenteert dat dit initiatief weinig nut heeft in een gemeente zoals Heuvelland. Er zijn veel mogelijkheden om te gaan wandelen met de hond in onze gemeente. Trouwens, het is een mooi stukje bos en weide. Het is agrarisch gebied met ecologisch belang. Het zal de planten en dieren schaden van dit uniek stukje natuur aan de flank van de Rode Berg. CD&V hoopte dat er een andere plaats gekozen zou worden. Het kostenplaatje voor de aankoop van de grond bedraagt ruim 15000 euro. Raadslid Geert Debergh besluit dat CD&V het aanvoelen heeft dat dit initiatief private belangen dient.

Financiële steun voor de werking van de MUG-Heli.

CD&V steunt het voorstel van N-VA om een financiële steun toe te kennen voor de werking van de MUG-heli. De bijdrage voor de gemeente zou 1600 euro zijn. Gemeentebelangen keurt dit niet goed, CD&V en N-VA wel. Raadslid Geert Debergh besluit: er is 15000 euro voor een hondenlosloopweide en geen 1600 euro voor het redden van mensenlevens!