Het Gemeentebestuur heeft nu toch beslist om de bomen op het dorpsplein in Wijtschate te rooien. Een beslissing die wij ten zeerste betreuren. Deze bomen van naar schatting meer dan 60 jaar oud maken deel uit van de eigenheid en het dorpszicht van Wijtschate. Jammer genoeg worden ze niet (gedeeltelijk) geïntegreerd in het toekomstige dorpsplein. 

Jammerlijke beslissing

Wij vinden deze beslissing om de bomen te kappen vooral heel jammer. De bomen geven een uniek dorpszicht aan Wijtschate en dat gaat nu verloren. Volgens experten zouden de bomen meer dan 60 jaar oud zijn, waardoor ze echt wel een onderdeel geworden zijn van het straatbeeld. Wij betreuren dat het gemeentebestuur ervoor koos om alle bomen simpelweg te kappen, in plaats van te onderzoeken of we ze niet konden integreren in het nieuwe dorpsplein.

Bomen zijn gezond

Het argument dat de bomen ziek zijn, of ziek zullen worden is een non-argument. De bomen zijn volgens deskundigen kerngezond en verkeren in goede conditie. Er zijn wel een tweetal bomen die wortelschade hadden opgelopen tijdens de werken, maar die hadden er met extra verzorging wel doorgekomen. Lindebomen staan ervoor gekend dat ze snel en goed recupereren na werken.

Eigenheid dorpen behouden

Wij willen met CD&V oproepen om in de toekomst rekening te houden met de geschiedenis en de eigenheid van de dorpen. Dit kan door bepaalde elementen, zoals hier de bomen op het dorpsplein, te integreren in de werken, in plaats van alles om te gooien.

Positieve oproep: bomen adopteren

Op de gemeenteraad van 29 juni 2020 vroeg CD&V-raadslid Evelyne Gaudissabois al of de gemeente een initiatief wil nemen om de bomen van het Sint-Medardusplein te laten adopteren zodat ze een nieuw leven kunnen leiden. Inwoners met veel plaats of landbouwers kunnen eventueel een of meerdere bomen overnemen, zodat ze niet zomaar sneuvelen. Wij hopen dat het gemeentebestuur deze positieve oproep mee kan ondersteunen.

Nu vooruit met de werken

Wel stellen we ons de vraag of blijven procederen wenselijk is. We moeten niet procederen om te procederen. De provincie heeft de vergunning nu goedgekeurd, laat ons nu vooral hopen dat de nieuwe bomen zo snel mogelijk gepland worden. Het is nu niet aangewezen om de werken te blijven vertragen, met wellicht toch dezelfde uitkomst als resultaat.

Een beslissing die wij ten zeerste betreuren. Deze bomen van naar schatting 50 à 60 jaar oud maken deel uit van de...

Geplaatst door CD&V Heuvelland op Maandag 28 december 2020