De CD&V-fractie keurde maandagavond in de gemeenteraad de aankoop goed van een perceel landbouwgrond in Westouter die moet dienen voor de aanleg van onder meer een randparking. “We zijn dit project zeker genegen en hebben ook eerder onze oproep voor een randparking in Westouter geuit. Toch willen we geen blanco cheque tekenen en dus stellen we onze eisen naar het bestuur toe”, aldus fractieleider Geert Debergh.

Geert Debergh: “Voor ons is het van cruciaal belang dat dit een groene parking wordt en dat het unieke landelijke dorpszicht behouden blijft. Deze weide gaf een uniek karakter aan de dorpskern van Westouter en dit willen we zo goed mogelijk behouden. Daarnaast vragen we dat het bestuur rekening houdt met de waterdoorlating. Er moet voldoende aandacht zijn voor de fauna en de flora en rekening gehouden worden met mogelijks overstromingsgevaar. Tevens is het belangrijk dat een waterbuffer wordt aangelegd voor de opvang van water”.

Geert Debergh stelt zich wel vragen over de informatie naar de gemeenteraadsleden toe: “Wanneer we kijken naar het officiële besluit van dit punt wordt er enkel aangegeven dat er twee percelen aangekocht worden voor een aankoopprijs van 136.500 euro en kosten opmeting en schatting van 5.000 euro, vermeerderd met 5.000 euro voor de schatting voor de pachtontbinding. Daar wordt amper iets gezegd over de bedoeling van de aankoop. Dit baart ons als oppositie wel zorgen. Men vraagt ons in het besluit van de gemeenteraad eigenlijk om een blanco cheque te tekenen, het is alsof je katten in zakken moet kopen. Daarom stelden we in de deze gemeenteraad onze eisen”, aldus Debergh.

Vernemen via de pers

CD&V is niet te spreken over de manier van werken. Voorzitter Nathan Duhayon: “We moeten dit opnieuw vernemen via de pers. Als oppositiepartij worden we zo volledig buiten spel gezet, terwijl we nochtans op het einde van de zomer een hand hadden uitgereikt om mee te denken over de concrete uitwerking van deze randparkings. We eisen dat zowel de buurtbewoners, als de verschillende politieke partijen bij de verdere uitrol van het project betrokken worden”, aldus Nathan Duhayon.