Afgelopen maand verschenen er plots 40 bijkomende parkingplaatsen in de Meersstraat te Westouter, tot grote verbazing van de buurtbewoners. Ook CD&V Heuvelland reageert verbaasd: “Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de bewoners in de buurt niets wisten. Is dit de beloofde inspraak en overleg?” Ook over het niet aanvragen van de nodige vergunning, werden de nodige vragen gesteld.

CD&V stelt zich vooral vragen bij de gang van zaken: “Op de gemeenteraad in april discussieerden we over de werken om de woonwijken in Westouter op te knappen. In de marge van die discussie kregen we plots zijdelings te horen dat er plannen waren van het bestuur om in de Meersstraat extra parking te voorzien, zonder concrete details. Dit verbaasde ons en we wilden dit dan ook verder onder de loep nemen om te zien of dit de goede aanpak was om de parkingdruk in Westouter te verlichten. De vraag stelde zich ook of dit wel noodzakelijk was, nadat we eind vorig jaar de aankoop van een groot stuk grond goedkeurden om daar in de buurt effectief een nieuwe parking aan te leggen.”

Maar kansen om het dossier verder op te volgen kreeg CD&V niet. “Voor we het wisten kregen we van bezorgde buurtbewoners berichten dat de werken in de straat al werden uitgevoerd. Op een paar dagen tijd was de hele grasstrook omgebouwd tot parkingsplaatsen. Ondanks dat het waterdoorlatend is, helaas toch met veel verharding. Bovendien moeten de wagens een voetpad doorkruisen om daar te parkeren én komen de koffers van de wagens tot helemaal aan het voetpad. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?”

Vergunning nodig?

Op de gemeenteraad van 1 juni bracht CD&V het dossier andermaal ter sprake. “Hopelijk kan het gemeentebestuur toegeven dat ze hier de bal missloegen. Zeker op vlak van communicatie en overleg met de buurtbewoners. Bovendien is het gemeentebestuur van oordeel dat het hier geen vergunning voor moest voorzien. Wij stellen daar toch serieuze vragen bij. Volgens ons was er wel een vergunning nodig voor deze werken. Het antwoord van de burgemeester tart alle verbeelding: “Als je per se wil, mag je altijd een vergunning aanvragen. Zou dit iets veranderen aan de situatie? Ik denk van niet!” Dit kan absoluut niet de manier van werken zijn en we moeten dergelijke situaties in de toekomst absoluut vermijden. Onze fractie is altijd van mening dat de procedures correct moeten verlopen. Het is overigens niet de eerste keer, want onder meer bij het rooien van de bomen in Wijtschate werd initieel geen vergunning aangevraagd. Als de wet verwacht dat er een vergunning wordt aangevraagd, dan moet dit ook gebeuren. Dit wordt ook gevraagd van onze burgers!”