Fractieleider CD&V Geert Debergh vroeg op de gemeenteraad om werk te maken van de beloofde nieuwe kantine en kleedkamers in SK Nieuwkerke. In het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Heuvelland staat dat er zal geïnvesteerd worden in een vernieuwde kantine en kleedkamers voor voetbalclub SK Nieuwkerke. Voor respectievelijk 2021 en 2022 is er telkens 250.000 euro aan middelen voorzien. Geert Debergh vroeg het bestuur om meer uitleg.

“We willen weten in welke fase van het dossier deze werken zich situeren, zodat de club tijdig de nieuwe kleedkamers en kantine krijgt. Voor het bestuur en de supporters van SK Nieuwkerke is het belangrijk te weten dat er snel werk gemaakt wordt van deze werken en dat ze binnen een beperkte tijd uitgevoerd worden. We willen weten of er al voldoende contacten zijn geweest tussen de club en de gemeente en in welk tijdspad er voorzien wordt om de werken af te ronden”, aldus fractieleider Geert Debergh.

Voorzitter Nathan Duhayon wil met CD&V het dossier van nabij opvolgen: “We hebben ondervonden dat de vergelijkbare werken bij FC Westouter niet vlot verliepen. Er werd aanvankelijk beloofd dat de werken zouden starten in het voorjaar van 2018, maar we zijn bijna 2021 en het project is nog niet afgerond. Bovendien zal de uiteindelijke prijs vele malen hoger liggen dan oorspronkelijk voorzien. Voor CD&V is het belangrijk dat beide voetbalclubs, FC Westouter en SK Nieuwkerke, over degelijke en geschikte infrastructuur beschikken om zowel de eerste ploeg als de jeugdspelers een plaats te geven. We hopen dat het dossier in SK Nieuwkerke wel tijdig klaar geraakt.”