Er komen nieuwe tijden aan voor CD&V Heuvelland. Voormalig burgemeester Bernard Heens geeft na 11 jaar de voorzittersfakkel door aan Nathan Duhayon (24). Bernard blijft met zijn jarenlange ervaring in de Heuvellandse politiek wel nog actief als bestuurslid en in de gemeenteraad. “Onder een nieuwe slogan ‘#DurfAnders, Heuvelland uniek!’ en met een sterke ploeg, gaan we voor een frisse wind door onze afdeling. Ik heb veel goesting in dit nieuw engagement!”, zegt Nathan Duhayon.

Bernard Heens die 11 jaar voorzitter was van de afdeling, geeft de fakkel met veel vertrouwen door aan Nathan: “Het enthousiasme van Nathan is aanstekelijk. Hij heeft duidelijk voeling met wat leeft in onze dorpen. Zijn opleiding en kennis staan garant voor een gedegen politiek inzicht. Zijn vele contacten op hoger niveau vormen zeker een meerwaarde voor Heuvelland. Hij is de geschikte man om onze CD&V-afdeling te leiden, en ik heb er werkelijk alle vertrouwen in dat hij onze afdeling alle ruimte en stimulansen zal geven om in de Heuvellandse politiek een kwalitatieve inbreng te garanderen”, aldus Bernard.

Nathan Duhayon: “Ik heb er vooral ontzettend veel zin in. Dankzij mijn rechtenstudies en werkomgeving heb ik een goed beeld van goed en degelijk bestuur. Vanuit mijn ervaringen als inwoner ijver ik voor een Heuvelland waar mensen zich echt thuis voelen. Samen met de inwoners, wil ik gaan voor een beleid dat de open ruimte bewaart, inzet op leefbare dorpen waar het goed wonen en vertoeven is, en dat het unieke van onze prachtige gemeente wil versterken! Ik wil het gesprek en de dialoog met de inwoners niet uit de weg gaan, maar zie dit als de basis om ons beleid verder vorm te geven.” 

Nieuwe slogan, vier prioriteiten

Nathan: “Met onze nieuwe start onder de slogan #DurfAnders, Heuvelland Uniek!’, willen we vier prioriteiten naar voren schuiven: inzetten op veilig verkeer in én tussen de dorpen; een optimale mix tussen landbouw, groen en open ruimte; sterkere ondersteuning voor verenigingen en verbindende initiatieven; én een beleid dat naast een bloeiend toerisme de eigen inwoners niet uit het oog verliest! Met de huidige ploeg, hebben we sterke mensen klaarstaan die zin hebben om er iets van te maken. Het is ook geruststellend dat ik steeds terecht kan bij partijgenoten als Bernard Heens en Geert Debergh, die inmiddels heel wat ervaring hebben in de lokale politiek”, aldus Nathan Duhayon.

De nieuwe CD&V-voorzitter Nathan is geboren en getogen in de Klijte en werkt als beleidsadviseur voor CD&V in het Europees Parlement. Hij was een hele tijd actief als animator in de Jongerenwerking van Heuvelland en in de parochiefederatie. Hij gaf tevens een aantal jaren vormselcatechese. Zelf was Nathan lid van verschillende Heuvellandse verenigingen. Zo voetbalde hij bij FC Westouter en trok hij naar de tekenscholen van Kemmel en Loker. Nathan is nog altijd sportief en gaat geregeld lopen en fietsen.