Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze Heuvellandse fietspaden te vergroten, zijn wij grote voorstanders om hagen te planten tussen de fietspaden en de rijweg. We zien dat het gemeentebestuur dit al sporadisch doet, maar niet overal. Daarom roepen wij hen op om dit zoveel mogelijk te doen. In eerste instantie in de Hooghofstraat en tussen Kemmel en Wijtschate.

Op het fietspad tussen Wijtschate en Kemmel is er zeer recent door het gemeentebestuur op een beperkt stuk al een haag gepland. Dat is een positieve eerste stap. Het zou goed zijn dat dit uiteindelijk gebeurt over de volledige lengte van het fietspad.   


Het fietspad op de Hooghofstraat (tussen Wulvergem en de baan Nieuwkerke-Kemmel) wordt binnenkort onder handen genomen. Wij roepen het gemeentebestuur op om over de hele lengte de haag door te trekken, die nu stopt net bij het verlaten van Wulvergem. Zo verhogen we het veiligheidsgevoel voor de fietsers. 

 

Gebruik maken van subsidies Vlaamse regering

Op de laatste gemeenteraad vroeg onze CD&V fractie trouwens om gebruik te maken van de beschikbare subsidies vanuit Vlaanderen voor lokale fietspaden. Wij stelden voor dat de middelen aangewend zouden worden voor de heraanleg van het fietspad Kemmel-Wijtschate, de heraanleg van het fietspad in de Hooghofstraat te Wulvergem en eventueel de verbeteringswerken voor het fietsverkeer in de Hellegatstraat te Westouter. Een voorstel dat ter harte werd genomen door de andere fracties. 

Fractieleider Geert Debergh zei toen dit: 

“Om het lokale fietsbeleid te versterken in het kader van de post-corona relance, maakt de Vlaamse regering middelen vrij. De gemeente krijgt 22,7 euro per inwoner om te investeren in fietsbeleid. Voor iedere euro die Vlaanderen investeert, moet je twee euro als gemeente investeren. Investeren in veilige lokale fietspaden bevordert het gebruik van de fiets door de inwoners van Heuvelland. Het verbindt onze eigen dorpen en onze gemeente met de omliggende steden en gemeenten op een veilige manier. Het stimuleert ouders om schoolgaande kinderen aan te zetten om de fiets te nemen. Het zorgt tevens voor een impuls voor de toeristen die ons uniek Heuvelland met de fiets aandoen”,