Op maandagavond 25 januari vond de eerste gemeenteraad van 2021 plaats. Onze CD&V raadsleden...

  • steunen het gemeentebestuur in hun extra inspanningen tegen zwerfvuil; 
  • keuren de titel van ereburger goed voor José Lemahieu;
  • verzoeken constructief overleg met de landbouwers in verband met het bomenplan;
  • vragen hoe minder mobiele Heuvellanders in het vaccinatiecentrum van Poperinge zullen geraken. 

1. Aanpak zwerfvuil

Het nieuwe retributiereglement op sluikstorten werd unaniem goedgekeurd. Raadslid Geert Debergh steunde dit nieuwe reglement, maar vroeg aan de bevoegde Schepen om deze wijziging snel en duidelijk te communiceren naar de Heuvellanders. Op die manier blijven we inzetten op preventie en het voorkomen van sluikstorten en komt bestraffing op de tweede plaats. 

2. Titel van ereburger José Lemahieu

Wij keurden de toekenning van de titel van ereburger goed voor José Lemahieu. José heeft bergen verzet voor de Heuvellandse wijnbouw en staat mee aan de wieg van Vintage Heuvelland. Met onze gemeente zo positief op de kaart te zetten is deze titel van ereburger meer dan verdiend!

3. Bomenplan Heuvelland: "Constructief overleg met de landbouw"

Het gemeentebestuur lanceerde onlangs hun uitgebreide en doordachte bomenplan 'Heuvelland verbindt'. Sinds de publicatie van het krantenartikel van de start van de grote plantactie in Heuvelland langs de landelijke wegen werden wij echter massaal gecontacteerd door land- en tuinbouwers. Raadslid Sarah Vandelanotte deelde het bestuur mee dat de land- en tuinbouwers hun bedenkingen hebben bij het bomenplan en dat ze zich onvoldoende betrokken voelen bij de beslissing.

Raadslid Vandelanotte: "Wij staan met CD&V sterk achter de visie in dit plan en juichen toe dat de gemeente inzet op het planten van bomen. Toch zijn veel landbouwers ontgoocheld in de communicatie en de aanpak in dit dossier. We kregen meerdere vragen, zoals: Is er wel voldoende rekening gehouden met schaduwschade en bladval? Is er in acht genomen dat een veiling bij intensieve groenten bijvoorbeeld absoluut geen bladeren in de producten tolereert, met een economische impact voor de boeren tot gevolg? Is er voldoende budget voorzien voor het onderhoud van de bomen eenmaal ze volgroeid zullen zijn in de smalle straatjes?"

"Er is veel energie gestoken door het gemeentebestuur in een goed doordacht plan. We vinden het wel belangrijk dat de landbouwsector achter dit plan staat en antwoorden krijgt op hun gestelde vragen. Daarom vragen wij een constructief overleg tussen het gemeentebestuur met de land- en tuinbouwers in Heuvelland, zodat het plan breder gedragen kan worden", aldus Sarah Vandelanotte.

Helaas werd deze oprechte bekommernis en vraag tot constructief overleg met de landbouwsector kortweg weggezet als een statement van de Boerenbond of beperkt tot 'mensen die niet graag bomen zien'. We hopen dat de gemeente alsnog dit goed onderbouwde plan verder kan optimaliseren en het gesprek wil aangaan met de landbouwsector.

4. Hoe geraken minder mobiele mensen in het vaccinatiecentrum in Poperinge

Alle Heuvellanders zullen zich kunnen laten vaccineren in het vaccinatiecentrum in Poperinge. Raadslid Evelyne Gaudissabois vroeg het gemeentebestuur hoe het ervoor zal zorgen dat minder mobiele mensen in Poperinge geraken voor hun vaccin. Evelyne Gaudissabois: "Voor CD&V moeten ook minder mobiele mensen en kwetsbaren zich zo vlot mogelijk naar het vaccinatiecentrum in Poperinge kunnen begeven, zodat mobiliteit geen extra drempel wordt voor hen om zich te laten vaccineren."

Burgemeester De Meyer verzekerde dat het gemeentebestuur hiervoor de nodige inspanningen zal doen. Een deel van de mensen zal thuis gevaccineerd worden. Voor de anderen zal er een telefoonnummer staan van de gemeente op de brief die elke Heuvellander zal ontvangen om naar het vaccinatiecentrum te gaan. Als je er echt niet kan geraken, kan je dat nummer bellen. De gemeente neemt voor de minder mobiele mensen het vervoer op zich, via taxi's, vrijgesteld personeel of de Nestor dienst. Positief nieuws dus!